Limon Psikososyal Destek ve Hayata Yeniden Uyum Derneği

Sosyal Destek

Ana Sayfa Sosyal Destek
Sosyal Destek

Sosyal Destek

Bu destek bireyin kendi içsel kaynaklarına ulaşmasına, duygusal refahını artırması ve yaşam kalitesini iyileştirmesine yardımcı olur.

Sosyal destek, bireylerin veya grupların sosyal, duygusal, maddi veya diğer konulardaki sorunlarını anlamalarına ve çözmelerine yardımcı olmayı amaçlayan bir hizmet olup bireylerin daha iyi bir yaşam kalitesine ulaşmalarını sağlamak, güçlendirmek ve toplumsal uyumlarını desteklemek amacıyla sunulmaktadır.

Bu kapsamda, bireylerin duygusal sorunlarını anlama, ifade etme ve başa çıkma stratejileri geliştirmelerinde, maddi sıkıntılarla başa çıkma, bütçe planlaması ve ekonomik yönetim konularında yardımcı olunmakta ve başta sosyal sosyal hizmetlere başvurulması olmak üzere yardım sunan tüm kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri tarafından sunulan hizmetlerden yararlanma konularında rehberlik sağlanmaktadır.

Bu desteğin sunulması sürecinde profesyonel sosyal danışmanlar, etik kurallara bağlı olarak güvenli bir ortam sağlar ve danışanlarla gizlilik ilkesine uygun bir şekilde aşağıda anılan yöntemleri uygulama yetkinliğine sahiptirler.

 •     Aşçılık Aktiviteleri ve Gözlem
 •     Çevre İyileştirici ve Temizleyici Çalışmalar
 •     Dışavurumcu Sanatla Terapi
 •     Doğada Kamp Gezileri ve Gözlem
 •     Duyu bütünleme terapisi
 •     El Sanatları ve Gözlem
 •     Görsel Sanatlar
 •     Hayvan Destekli Terapiler
 •     Hikâye Anlatımı Yoluyla Terapi
 •     İyileştirici Tarım ve Gözlem
 •     Müzik, Dans Çalışmaları ve Gözlem
 •     Oyun Terapisi
 •     Resim Çalışmaları ve Gözlem
 •     Spor ve Fiziksel Aktiviteler
 •     Zanaat Aktiviteleri ve Gözlem
 •     Zenginleştirilmiş Oyun Terapi Uygulamaları